na vrh

Druga soba - EVROPA

Muzejska tura » Druga soba - EVROPA

Sledeća soba Muzeja Čokolade u Beogradu je posvećena dolasku kakaa u Evropu, pa je ta soba nameštena u stilu sobe iz tog vremena sa mnoštvom eksponata.

U ovoj sobi Muzeja Čokolade u Beogradu se nalaze eksponati koji su se koristili za preradu kakaa i pravljenje čokolade u ranom periodu.

Prva interakcija Evropljana sa kakaoom sa srednjoameričkog podneblja započela tokom četvrtog i poslednjeg putovanja Kristofera Kolumba u Novi svet. Stigao je je u Nikaragvu 1502., gde je primetio da domoroci koriste neobična zrna kao oblik valute. Ne znajući mnogo o tome, poneo ga je u Evropu, ali španski plemići nisu u tome videli nikakvu vrednost.

Kako se naseljavanje novog sveta pojačavalo, španski sveštenici su počeli da ostvaruju više kontakata sa domorocima, a od njih su videli da kakao zrna prerađuju i koriste Azteci i Maje kao piće koje je za njih imalo veliki religijski značaj.

Čokolada u Evropi - Muzej čokolade Beograd